Lidmaatschap

 

Kennismaking / proeflessen senioren en jeugdleden middelbare school

Senioren en middelbare scholieren kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om voor € 15 kennis te maken met de tennissport. Zij krijgen hiervoor 3 kennismakingslessen van een uur in (of gebaseerd op) een groep van 4 personen. In de tussenliggende tijd mag men met een speciale dagkaart ook gebruik maken van de banen. Indien men besluit om lid te worden van de TC de Koem wordt het eerder betaalde bedrag van € 15 van de eerste contributie afgetrokken.

Aanbieding jeugdleden basisschool

Nieuwe jeugdleden van de basisschool krijgen 5 gratis lessen aangeboden. Bovenstaande aanbiedingen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 4 personen en gelden tijdens het lopende zomerseizoen. Nieuwe jeugdleden die lid worden na het zomerseizoen kunnen in het daarop volgende jaar van de aanbieding gebruik maken.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is in handen van Geri Reurslag. Mutaties kun je schriftelijk sturen naar TC de Koem, Blauwe Torenweg 31, 7274 AT Geesteren of doorgeven per e-mail naar ledenadministratie@tcdekoem.nl.

Aanmelden

Aanmelden kan simpel via het aanmeld-formulier van ons administratiepakket, klik hieronder op aanmelden. U kunt zich aanmelden als lid door de verplichte gegevens in te vullen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met U worden opgenomen om de aanvraag van uw ledenpas. U dient hiervoor een pasfoto in te leveren, dit kan ook digitaal via de site, en de betaling van de contributie via de automatisch incasso in orde te maken. Aansluitend zult U ook het informatiebulletin en de nieuwsbrieven van TC de Koem ontvangen waarin U nog veel meer informatie over onze vereniging kunt vinden.

Aanmelden

Contributie

 ContributieInschrijfgeld 
Seniorlid € 115,00 € 25,00  
Jeugd € 45,00 € 15,00 (op 1 januari jonger dan 16 jaar)
Jeugd € 45,00   (op 1 januari jonger dan 8 jaar)
Studerend lid € 75,00 € 25,00  

Contributie die via bank/giro wordt gestort dient gedaan te worden voor de aangegeven datum op de factuur. Indien de contributie te laat wordt overgemaakt wordt er 5 euro bij het bedrag opgeteld. Indien het lidmaatschap ingaat na de eerste helft van het verenigingsjaar, dus na 1 juli, betaalt men de helft van de bovenstaande contributie voor het lopende jaar.

Afmelden

Afmelden van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email, tot 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden moet dus vóór 1 december van het lopende jaar, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Afmelden via email kan via ledenadministratie@tcdekoem.nl.