Goed nieuws! - Goed nieuws! - Actueel

 

Goed nieuws!

9 mei 2020

Beste Koemers,

We hebben goed nieuws! Nadat eerst onze jeugd weer gebruik kon gaan maken van onze mooie banen is het nu vanaf maandag a.s. ook weer mogelijk voor onze leden vanaf 19 jaar en ouder om te komen tennissen. Wij hebben toestemming van de gemeente Berkelland om binnen het zgn corona-protocol van de KNLTB met max 2 spelers per baan te starten.

Cruciaal blijft natuurlijk: 

  • Houd altijd 1,5 m afstand  
  • Gebruik geen scoreborden
  • Was je handen voor en na het spelen
  • Bij klachten absoluut thuisblijven  

Alle richtlijnen en hygiëneregels zijn duidelijk zichtbaar opgehangen bij de kantine en bij de tennismuur. Van belang is verder dat de aangegeven routing op de banen wordt gevolgd. Betreed de baan pas wanneer de voorgaande spelers de baan hebben verlaten. Baan 1 kan je via het terras betreden,baan 2 en 3 via het grasveld. Na afloop gaarne baan 2 en 3 via de kant van GSV verlaten.

Verder moeten er bij vrij tennissen eigen ballen worden gebruikt. Heb je geen ballen dan zijn er ballen te koop in de kantine. Kosten per blik € 7,50.

Voor wat betreft het reserveren van een baan gelden de volgende regels:

  • Er moet te allen tijde vooraf worden afgehangen. Mochten alle banen bezet zijn dan dien je na het afhangen het park weer te verlaten en pas 5 minuten voor het afgehangen tijdstip het park weer te betreden.
  • Het afhangbordje na gebruik desinfecteren    

Voor alles geldt veiligheid boven alles. Onze gezondheid is een groot goed en daar moeten we heel zuinig op zijn. Naar verwachting en bij goed gedrag kan er per 1 juni opgeschaald worden naar 4 personen per baan en kan wellicht ook weer van het terras gebruik worden gemaakt. 

Tenslotte wensen wij iedereen veel tennisplezier. Manfred en Henkie zijn zoals bekend aanspreekbaar als toezichthouder. Wij verwachten uiteraard dat een ieder zich aan de richtlijnen houdt.

Groeten,
bestuur TC de Koem