Informatie over jeugdtennis vanaf 29 april - Informatie over jeugdtennis vanaf 29 april - Actueel

 

Informatie over jeugdtennis vanaf 29 april

28 apr. 2020

Beste Koemers,  

Vanaf woensdag 29 april is het voor onze jeugdleden tot en met 12 jaar en voor jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar weer toegestaan om gebruik te maken van onze tennisbanen met in acht neming van de protocollen zoals die door de KNLTB en de gemeente Berkelland zijn opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgehangen op ons bord naast de kantine en bij de tennismuur.  

Onze tennisleraar Manfred Kerperien zal op zijn lesdagen het aanspreekpunt zijn voor eventuele vragen. Ook Henkie zal bij toerbeurt op het park aanwezig zijn en als aanspreekpunt fungeren. Het is van het grootste belang dat alle hygiëne-regels worden opgevolgd. Met betrekking tot de lessen neemt Manfred met de jeugdleden rechtstreeks contact op. Desinfecterende middelen zijn in voldoende mate aanwezig. Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar de online KNLTB Corona toolbox.  

Van de zijde van de gemeente zal er één dezer dagen nog een zgn. noodverordening komen. Daar zullen echter naar verwachting geen aanvullende maatregelen in staan. Morgen kunnen we eindelijk weer de baan op, zij het alleen met de eerder genoemde leeftijdsgroepen en onder strikte begeleiding. Voor onze leden vanaf 19 jaar en ouder is het helaas nog ten strengste verboden om te komen tennissen. Bij overtredingen kan de gemeente ons sportpark sluiten en zullen de boetes op de leden zelf verhaald worden.

Daarnaast heeft de Gemeente Berkelland een speciale pagina gemaakt op de Berkellandwijzer waar je lokale initiatieven en alternatieven kunt vinden: Corona en initiatieven en alternatieven in Berkelland.

Wij rekenen op jullie medewerking.

Groeten,
Bestuur TC de Koem