Privacyverklaring TC de Koem - Privacyverklaring TC de Koem - Actueel

 

Privacyverklaring TC de Koem

17 jul. 2018

Beste Koemer,

Sinds 25 mei 2018 vallen de persoonsgegevens die wij als tennisvereniging De Koem van alle leden en donateurs vragen, beheren en vastleggen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden waar u de gegevens voor heeft gedeeld. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de KNLTB om onze diensten als tennisvereniging te  kunnen verlenen en onze sportieve activiteiten mogelijk te maken.  

Welke gegevens leggen wij vast en hoe is het beheer georganiseerd?
Van alle leden worden de NAW-gegevens , het telefoonnummer, het mailadres, de geboortedatum en de speelsterkte vastgelegd.  Daarnaast vragen wij om een pasfoto ten behoeve van de KNLTB-pas en het bankrekeningnummer, teneinde de contributie jaarlijks te kunnen incasseren. Voor de uitoefening van hun functie hebben het hoofd ledenadministratie, de penningmeester, onze boekhouder, de secretaris en de websitebeheerder toegang tot voornoemde gegevens.
In ons jaarlijkse magazine wordt tot nu toe alle ledeninformatie aan het begin van het nieuwe tennisseizoen gepubliceerd om de communicatie tussen de leden te vergemakkelijken.  Mocht dit binnen onze vereniging op bezwaren stuiten, dan horen wij dat graag. Voor het gebruik van fotomateriaal van leden jonger dan 16 jaar voor onze website,  bv foto’s van teams die kampioen zijn geworden, zullen wij separaat toestemming gaan vragen aan de ouders cq wettelijk vertegenwoordigers. Het aanmeldingsformulier voor jeugdleden zal worden aangepast.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u op ieder moment die toestemming intrekken.

U kunt bij ons desgewenst een verzoek indienen tot inzage, correctie, of (gedeeltelijke) verwijdering van uw persoonsgegevens.
Bij opzegging van het lidmaatschap worden uw actuele gegevens verwijderd.
Mocht u vragen hebben over, of bezwaren hebben tegen dit protocol dan kunt u contact opnemen met het bestuur dan wel rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met een sportieve groet,

Bestuur TC de Koem